Diễn đàn/Forum VIET STAMP (VSF)

Diễn đàn/Forum VIET STAMP (VSF) (http://www.vietstamp.net/forum/index.php)
-   Shop Tem: HOALANBD (http://www.vietstamp.net/forum/forumdisplay.php?f=430)
-   -   BÁN TEM THANG 8 (http://www.vietstamp.net/forum/showthread.php?t=14056)

HOALAN 09-04-2016 11:03

BÁN TEM THANG 8
 
TEM CÓ SẲN - KHÁCH HÀNG ĐẶT MUA VUI LÒNG CHUYỂN TIỀN TRƯỚC VÀO TK SAU

VCB PHÚ TÀI , SỐ TÀI KHOẢN 043.100.0030.234 -TRẦN QUỐC ĐẠO

Điện thoại : 0909.250.789

TIỀN SHIP BẢO ĐẢM 10K HOẶC THỎA THUẬN

CẢM ƠN QUÝ KHÁCH

ĐẶT BIỆT CÓ GIẢM GIÁ TỐT CHO KHÁCH MUA NHIỀU

HOALAN 09-04-2016 14:51

14 File đính kèm
2-CAMBODIA 1991 BUTTERFLIES MNH- 100k.
File Đính Kèm 203499

3- FDC BIRDS TRSTAN DA CUNHA 1977- 160K.
File Đính Kèm 203500
File Đính Kèm 203501

4- FDC BIRDS ASCENSION 1976- 220K
File Đính Kèm 203502
File Đính Kèm 203503
File Đính Kèm 203504

5- FDC BIRDS BOTSWANA 1978 - 280K.
File Đính Kèm 203505
File Đính Kèm 203506

6-FDC JERSEY - 120K.
File Đính Kèm 203507

7-FDC JERSEY - 100K.
File Đính Kèm 203508

8- FDC AUSTRALIA - 90K.
File Đính Kèm 203509

9- FDC AUSTRALIA - 100K
File Đính Kèm 203510
File Đính Kèm 203511

10-FDC JERSEY - 135K.
File Đính Kèm 203512

HOALAN 09-04-2016 15:21

10 File đính kèm
11 -ASCENSION 1987 BUTTERFLIES MNH - 150K.
File Đính Kèm 203513

12 -FIJI 1985 BUTTERFLIES MNH - 200k.
File Đính Kèm 203514

13 -CHINA TAIWAN 1958 BUTTERFLIES MINT HINGED- 110k.
File Đính Kèm 203515

15 -AFGHANISTAN 1983 BUTTERFLIES MNH - 115k.
File Đính Kèm 203516

16 -MONACO 1984 BUTTERFLIES MNH - 125k.
File Đính Kèm 203517

17-NEW CALEDONIA 1987 BUTTERFLIES MNH-75k.
File Đính Kèm 203518

18- NEW CALEDONIA 1990 BUTTERFLIES MNH - 80k.
File Đính Kèm 203519

19- MALI 1979 BUTTERFLIES MNH- 130K.
File Đính Kèm 203520

20 -NETHERLANDS ANTILLES 1978 BUTTERFLIES MNH -49k.
File Đính Kèm 203521

22 -LAOS 1982 BUTTERFLIES MNH - 90K.
File Đính Kèm 203522

HOALAN 09-04-2016 15:25

9 File đính kèm
24 -CAPE VERDE 1982 BUTTERFLIES MNH - 70k.
File Đính Kèm 203523

27 -FINLAND 1990 BUTTERFLIES MNH - 65k.
File Đính Kèm 203524

28- CAYMAN ISLES 1990 BUTTERFLIES MNH - 345k.
File Đính Kèm 203525

32- FINLAND BUTTERFLIES MNH - 20K.
File Đính Kèm 203526

35-NIGER 1983 BUTTERFLIES MNH - 180k.
File Đính Kèm 203527

36 -MOROCCO 1986 BUTTERFLIES MNH - 45k.
File Đính Kèm 203528

37 -MONTSERRAT 1987 BUTTERFLIES MNH - 135k.
File Đính Kèm 203529

38-MONTSERRAT 1981 BUTTERFLIES MNH - 75k.
File Đính Kèm 203530

39- MONACO 1987 BUTTERFLIES MNH - 105k.
File Đính Kèm 203531

HOALAN 09-04-2016 17:56

7 File đính kèm
42-JAMAICA 1989 BUTTERFLIES MNH - 165K.
File Đính Kèm 203552

44-JAMAICA 1989 BUTTERFLIES MNH - 165K.
File Đính Kèm 203553

45- WALLIS FUTUNA 1987 BUTTERFLIES MNH - 160K.
File Đính Kèm 203554

47- FALKLAND ISLES 1984 BUTTERFLIES MNH- 95k.
File Đính Kèm 203555

48- ANGOLA 1984 BUTTERFLIES MNH - 150k.
File Đính Kèm 203556

52-BELIZE 1990 BIRDS AND BUTTERFLIES MNH - 800K.
File Đính Kèm 203557

53- SWAZILAND 1987 BUTTERFLIES MNH- 430K.
File Đính Kèm 203558

HOALAN 10-04-2016 09:26

18 File đính kèm
w2-Israel 1965 -55k.
File Đính Kèm 203570

w4-Suriname 1980-64k.
File Đính Kèm 203571

w5-Suriname 1976-64k.
File Đính Kèm 203572

w6-Nederlandse Antillen 1965-55k.
File Đính Kèm 203573

w7-Suriname-1977--64k.
File Đính Kèm 203574

w8-Suriname 1979-64k.
File Đính Kèm 203575

w9-Surinam, 1978-64k.
File Đính Kèm 203576

w10-Israel 2003-90k.
File Đính Kèm 203577

w11-Indonesia 1963- 55k.
File Đính Kèm 203578

w12-Nederlandse Antillen 1985-70k.
File Đính Kèm 203579

w13-suriname 1966- 55k.
File Đính Kèm 203580

w14-Suriname 1977- 100k.
File Đính Kèm 203581

w15-Suriname 1966-60k.
File Đính Kèm 203582

w16-Nederlandse Antillen 1994-70k.
File Đính Kèm 203583

w17-DDR, 1965 -80k.
File Đính Kèm 203584

w18-Australia 1980-50k.
File Đính Kèm 203585

w19-Australia 1979-85k.
File Đính Kèm 203586

w20-Nederlandse Antillen 1965-55k.
File Đính Kèm 203587

HOALAN 11-04-2016 10:00

10 File đính kèm
56- WWF 1993 TURKMENISTAN - 138K
File Đính Kèm 203588

57-MALTA 2002 WWF Blocks of 4 MNH with Seahorse-161K.
File Đính Kèm 203589

58-1997 WWF REP. DU TCHAD MNH-322K.
File Đính Kèm 203590

59-Tuvalu WWF Sand Tiger Shark Full Sheet of 10 sets 40 stamps with gutter-230K.
File Đính Kèm 203591

60- WWF 1997 GUERNSEY -69K.
File Đính Kèm 203592

62-Senegal WWF African Golden Cat 4 Corner Blocks with margins-210K.
File Đính Kèm 203593

63- WWF 2007 GEORGIA -276K.
File Đính Kèm 203594

65- WWF 1990 PAKISTAN-36K- 1 BO 4 TEM.
File Đính Kèm 203595

66-WWF 2003 IRAN -46K-1 BO 4 TEM.
File Đính Kèm 203596

67- WWF 1996 TAJIKISTAN - 230K.
File Đính Kèm 203597

HOALAN 11-04-2016 10:08

12 File đính kèm
68- WWF 1997 KAZAKHSTAN-58K.JPG
File Đính Kèm 203598

69- WWF 2000 GUINEA -161K.JPG
File Đính Kèm 203599

70- WWF 1997 NIDONESIA -50K.JPG
File Đính Kèm 203600

71- WWF 2006 PALAU -276K.JPG
File Đính Kèm 203602

73- WWF 1995 MACAU -230K.JPG
File Đính Kèm 203609

74- WWF 2011 ST HELENA - 400K.jpg
File Đính Kèm 203601

75- WWF 2011 MACEDONIA -196K .
File Đính Kèm 203604

76- WWF 2011 BURUNDI - 161K.JPG
File Đính Kèm 203603

77- WWF 2011 AZERBAIJAN - 184K.JPG
File Đính Kèm 203605

78- WWF 2011 AZERBAIJAN - 184K.JPG
File Đính Kèm 203606

79- WWF 2011 AZERBAIJAN - 92K.JPG
File Đính Kèm 203607

80- WWF 2010 DOMINICA - 192k.JPG
File Đính Kèm 203608

HOALAN 11-04-2016 16:28

11 File đính kèm
82 - ANTIGUA AND BARBUDA 1988 BUTTERFLIES MNH - 850k.
File Đính Kèm 203619

85- GRENADINES OF ST VINCENT 1975 BUTTERFLIES MNH - 85k.
File Đính Kèm 203620

87- SEYCHELLES 1994 BUTTERFLIES MNH - 305k.
File Đính Kèm 203621

88 -SEYCHELLES 1977 - 87 BUTTERFLIES MNH - 245k.
File Đính Kèm 203622

89 -SAMOA 1972 BUTTERFLIES MNH - 245k.
File Đính Kèm 203623

90-SOLOMON ISLES 1987 BUTTERFLIES MNH- 160k.
File Đính Kèm 203624

92-SINGAPORE 1993 BUTTERFLIES MNH- 80k.
File Đính Kèm 203629

94- MALAWI 1964 £2 BUTTERFLY LH MINT- 190k.
File Đính Kèm 203625

95- MALAWI 1984 BUTTERFLIES MNH- 140k.
File Đính Kèm 203626

96-MALAWI 1973 BUTTERFLIES MNH- 250k.
File Đính Kèm 203627

98 -DJIBOUTI 1984 BUTTERFLIES MNH- 135k.
File Đính Kèm 203628

HOALAN 11-04-2016 16:31

15 File đính kèm
99-DENMARK 1993 BUTTERFLIES MNH- 265k.
File Đính Kèm 203630

100 -TRISTAN DA CUNHA 1990 BUTTERFLIES MNH- 180k.
File Đính Kèm 203631

101-GRENADINES OF GRENADA 1985 BUTTERFLIES MNH -650k
File Đính Kèm 203632

102 -TURKEY 1987 BUTTERFLIES MNH- 77k.
File Đính Kèm 203633

104- LATVIA 1996 BUTTERFLIES MNH- 65k.
File Đính Kèm 203634

105 -KOREA NORTH 1991 BUTTERFLIES MNH- 77k.
File Đính Kèm 203635

106 -LESOTHO 1991 TO 3M + SURCHARGE BUTTERFLIES MNH- 415k.
File Đính Kèm 203636

107- LESOTHO 1984 BUTTERFLIES MNH- 375k.
File Đính Kèm 203637

109 -KOREA SOUTH 1976 BUTTERFLIES 1966 INSECTS MNH- 270k.
File Đính Kèm 203638

112 -GERMANY 1992 BUTTERFLIES MNH -96k.
File Đính Kèm 203639

113-PHILIPPINES 1984 BUTTERFLIES MNH- 96k.
File Đính Kèm 203640

114-PAPUA AND NEW GUINEA 1975 BUTTERFLIES MNH- 65k.
File Đính Kèm 203641

116 -BAHAMAS 1975 -1985 BUTTERFLIES MNH- 230k.
File Đính Kèm 203642

118-JAMAICA 1989 BUTTERFLIES MNH - 173K.
File Đính Kèm 203643

119 -RWANDA 1979 BUTTERFLIES MNH- 115k.
File Đính Kèm 203644


Thời gian được tính theo giờ GMT +7. Bây giờ là 20:41.

©2007-2021 Diễn đàn Viet Stamp
Cơ quan chủ quản: Câu lạc bộ sưu tập tem Viet Stamp (VSC)
Giấy xác nhận cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến số 87/GXN-TTĐT
do Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 31-08-2011
Chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Anh Thi - Chủ nhiệm VSC
Bản quyền thuộc VSC. Địa chỉ: 2/47 Phan Thúc Duyện, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Điện thoại: (08) 38111467 – Website: vietstamp.net.vn – Email: vietstamp.net@gmail.com – Hotline: 0918 636 791
Vui lòng ghi rõ nguồn “Viet Stamp” khi phát hành lại thông tin từ diễn đàn này.
--------------------
Mã nguồn: vBulletin v3.8.3 & Copyright © 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
Diễn đàn Viet Stamp có giấy phép sử dụng từ Jelsoft Enterprises Ltd.