Diễn đàn/Forum VIET STAMP (VSF)

Diễn đàn/Forum VIET STAMP (VSF) (http://www.vietstamp.net/forum/index.php)
-   Ấn phẩm Viet Stamp (http://www.vietstamp.net/forum/forumdisplay.php?f=421)
-   -   Thông báo trợ giúp thực gửi 2 bộ tem phát hành trong tháng 12-2015 (http://www.vietstamp.net/forum/showthread.php?t=13941)

Poetry 28-11-2015 15:49

Thông báo trợ giúp thực gửi 2 bộ tem phát hành trong tháng 12-2015
 
2 File đính kèm
Tết Bính Thân

+ Bộ tem "Tết Bính Thân" (mã số 1061) sẽ được phát hành vào ngày 01-12-2015 (thứ ba).

- Số mẫu: 2 tem
- Giá mặt tem: 13.5k

+ CLB Viet Stamp xin giới thiệu 1 mẫu FDC Viet Stamp do họa sĩ VAN thiết kế với phong cách đặc trưng: hình minh họa trên FDC Viet Stamp được in nhiều màu, trong đó có 1 màu in nổi.

File Đính Kèm 202212

CLB Viet Stamp nhận trợ giúp bạn chơi tem như sau:
(Quý khách vui lòng copy danh sách các món hàng bên dưới để đăng vào bài đặt hàng của mình.)

1. FDC Viet Stamp không thực gửi: 29k/cái

2. Thực gửi FDC Viet Stamp: Gồm 1 phong bì với dịch vụ thư thường trong nước như sau:

- Thực gửi từ TP.HCM: 34k/cái

Từ 16-03-2014 Bưu điện không chấp nhận dán tem cho thư ghi số trong nước nên thư dán tem chỉ gửi bình thường. CLB Viet Stamp sẽ không chịu trách nhiệm nếu thư thường bị thất lạc.

Riêng thư ghi số gửi ra nước ngoài vẫn được dán tem.

3. FDC Công ty Tem không thực gửi: 24k/cái.

4. Thực gửi FDC Công ty Tem: Gồm bộ FDC làm sẵn của Công ty Tem với dịch vụ dịch vụ thư thường trong nước như sau:

- Thực gửi từ TP.HCM: 34k/cái

Từ 16-03-2014 Bưu điện không chấp nhận dán tem cho thư ghi số trong nước nên thư dán tem chỉ gửi bình thường. CLB Viet Stamp sẽ không chịu trách nhiệm nếu thư thường bị thất lạc.

Riêng thư ghi số gửi ra nước ngoài vẫn được dán tem.

5. Tem sống: 13.5k/bộ.

Hạn chót nhận đăng ký trợ giúp là:
24 giờ thứ ba ngày 30-11-2015.


=========================================

Ghi chú:

- Giá tiền cho mỗi FDC Viet Stamp thực gửi ra nước ngoài tùy thuộc vào nơi đến và có sử dụng dịch vụ thư ghi số hay không. Quý khách cần thực gửi ra nước ngoài xin đăng ký để VSC thông báo giá tiền chính xác.

- Quý khách đăng ký trợ giúp lần đầu, vui lòng chuyển tiền trước cho Thủ quỹ VSC.

- Quý khách cần trợ giúp mua tem, FDC hoặc làm thực gửi xin đăng ký ở bên dưới với những thông tin sau:

1) Họ tên:
2) Địa chỉ nhận thư:
3) Điện thoại:
4) Email:
5) Hình thức thanh toán:
6) Số tài khoản Vietcombank (nếu có):


--------------------------------------------------------------------------

Kỷ niệm 250 năm sinh Nguyễn Du (1765 - 1820)

+ Bộ tem "Kỷ niệm 250 năm sinh Nguyễn Du (1765 - 1820)" (mã số 1062) sẽ được phát hành đặc biệt tại Hà Tĩnh vào ngày 05-12-2015 (thứ bảy).

- Số mẫu: 1 tem + 1 bloc
- Giá mặt tem: 3k
- Giá mặt bloc: 15k

+ CLB Viet Stamp xin giới thiệu 2 mẫu FDC Viet Stamp và 1 mẫu MC do họa sĩ VAN thiết kế với phong cách đặc trưng: hình minh họa trên FDC Viet Stamp được in nhiều màu, trong đó có 1 màu in nổi.

File Đính Kèm 202211

CLB Viet Stamp nhận trợ giúp bạn chơi tem như sau:
(Quý khách vui lòng copy danh sách các món hàng bên dưới để đăng vào bài đặt hàng của mình.)

1. FDC Viet Stamp dán tem không thực gửi: 18k/cái

2. FDC Viet Stamp dán bloc không thực gửi: 30k/cái

3. Thực gửi FDC Viet Stamp dán tem: Gồm 1 phong bì với dịch vụ thư thường trong nước như sau:

- Thực gửi từ Hà Tĩnh: 28k/cái

Từ 16-03-2014 Bưu điện không chấp nhận dán tem cho thư ghi số trong nước nên thư dán tem chỉ gửi bình thường. CLB Viet Stamp sẽ không chịu trách nhiệm nếu thư thường bị thất lạc.

Riêng thư ghi số gửi ra nước ngoài vẫn được dán tem.

4. Thực gửi FDC Viet Stamp dán bloc: Gồm 1 phong bì với dịch vụ thư thường trong nước như sau:

- Thực gửi từ Hà Tĩnh: 40k/cái

Từ 16-03-2014 Bưu điện không chấp nhận dán tem cho thư ghi số trong nước nên thư dán tem chỉ gửi bình thường. CLB Viet Stamp sẽ không chịu trách nhiệm nếu thư thường bị thất lạc.

Riêng thư ghi số gửi ra nước ngoài vẫn được dán tem.

5. FDC VNPost dán tem không thực gửi: 13k/cái.

6. FDC VNPost dán bloc không thực gửi: 25k/cái.

7. Thực gửi FDC Công ty Tem dán tem: Gồm bộ FDC làm sẵn của VNPost với dịch vụ dịch vụ thư thường trong nước như sau:

- Thực gửi từ Hà Tĩnh: 28k/cái

Từ 16-03-2014 Bưu điện không chấp nhận dán tem cho thư ghi số trong nước nên thư dán tem chỉ gửi bình thường. CLB Viet Stamp sẽ không chịu trách nhiệm nếu thư thường bị thất lạc.

Riêng thư ghi số gửi ra nước ngoài vẫn được dán tem.

8. Thực gửi FDC Công ty Tem dán bloc: Gồm bộ FDC làm sẵn của VNPost với dịch vụ dịch vụ thư thường trong nước như sau:

- Thực gửi từ Hà Tĩnh: 40k/cái

Từ 16-03-2014 Bưu điện không chấp nhận dán tem cho thư ghi số trong nước nên thư dán tem chỉ gửi bình thường. CLB Viet Stamp sẽ không chịu trách nhiệm nếu thư thường bị thất lạc.

Riêng thư ghi số gửi ra nước ngoài vẫn được dán tem.

9. MC Viet Stamp không thực gửi: 15k/cái.

10. Tem sống & bloc sống: 3k/tem & 15k/bloc.

Hạn chót nhận đăng ký trợ giúp là:
24 giờ thứ năm ngày 03-12-2015.


=========================================

Ghi chú:

- Giá tiền cho mỗi FDC Viet Stamp thực gửi ra nước ngoài tùy thuộc vào nơi đến và có sử dụng dịch vụ thư ghi số hay không. Quý khách cần thực gửi ra nước ngoài xin đăng ký để VSC thông báo giá tiền chính xác.

- Quý khách đăng ký trợ giúp lần đầu, vui lòng chuyển tiền trước cho Thủ quỹ VSC.

- Quý khách cần trợ giúp mua tem, FDC hoặc làm thực gửi xin đăng ký ở bên dưới với những thông tin sau:

1) Họ tên:
2) Địa chỉ nhận thư:
3) Điện thoại:
4) Email:
5) Hình thức thanh toán:
6) Số tài khoản Vietcombank (nếu có):

NHL-2014 28-11-2015 16:22

Chú cho cháu 6 bì fdc của CLB thực gửi ra nước ngoài ạ
Cụ thể cháu sẽ Mail cho chú
Cháu cảm ơn chú

thehung 28-11-2015 17:23

mÌNH ĐĂNG KÝ

TẾT BÍNH THAN
Thực gửi FDC Viet Stamp


NGUYEN DU


Thực gửi FDC Viet Stamp dán tem: - Thực gửi từ Hà Tĩnh: 28k/cái

Thực gửi FDC Viet Stamp dán bloc:- Thực gửi từ Hà Tĩnh: 40k/cái

. MC Viet Stamp không thực gửi: 15k/cái

hoavienquanbl 28-11-2015 18:49

Tôi đk:
1/ Tết Bính Thân:
FDC VS thực gởi SL 01
2/ Nguyễn Du
FDC VS TG dán tem SL 02
FDC VS TG dán Bloc SL 02
FDC Cty TG dán tem SL 02
FDC Cty TG dán Bloc SL 02
FDC VS dán tem và Bloc SL 01 gởi giúp cho bác Hanparis
Cám ơn BCN

HuyNguyen 29-11-2015 11:10

Chào anh Thi, cho em đăng ký :

TẾT BÍNH THÂN

1. FDC Viet Stamp không thực gửi: 29k/cái

2. Thực gửi FDC Viet Stamp: Gồm 1 phong bì với dịch vụ thư thường trong nước như sau:

- Thực gửi từ TP.HCM: 34k/cái


3. FDC Công ty Tem không thực gửi: 24k/cái.

4. Thực gửi FDC Công ty Tem: Gồm bộ FDC làm sẵn của Công ty Tem với dịch vụ dịch vụ thư thường trong nước như sau:

- Thực gửi từ TP.HCM: 34k/cái


5. Tem sống: 13.5k/bộ. Em lấy 1 bộ + block 4.

NGUYỄN DU

1. FDC Viet Stamp dán tem không thực gửi: 18k/cái

2. FDC Viet Stamp dán bloc không thực gửi: 30k/cái

3. Thực gửi FDC Viet Stamp dán tem: Gồm 1 phong bì với dịch vụ thư thường trong nước như sau:

- Thực gửi từ Hà Tĩnh: 28k/cái


4. Thực gửi FDC Viet Stamp dán bloc: Gồm 1 phong bì với dịch vụ thư thường trong nước như sau:

- Thực gửi từ Hà Tĩnh: 40k/cái


5. FDC VNPost dán tem không thực gửi: 13k/cái.

6. FDC VNPost dán bloc không thực gửi: 25k/cái.

7. Thực gửi FDC Công ty Tem dán tem: Gồm bộ FDC làm sẵn của VNPost với dịch vụ dịch vụ thư thường trong nước như sau:

- Thực gửi từ Hà Tĩnh: 28k/cái


8. Thực gửi FDC Công ty Tem dán bloc: Gồm bộ FDC làm sẵn của VNPost với dịch vụ dịch vụ thư thường trong nước như sau:

- Thực gửi từ Hà Tĩnh: 40k/cái


9. MC Viet Stamp không thực gửi: 15k/cái.

10. Tem sống & bloc sống: 3k/tem & 15k/bloc. Em lấy 1 tem lẻ + 1 bloc 4 tem + 2 bloc.


Cám ơn anh.

Red-Cross 29-11-2015 11:22

Tôi đăng ký:
TẾT BÍNH THÂN:
_ Thực gửi FDC Viet Stamp: Gồm 1 phong bì với dịch vụ thư thường trong nước như sau:- Thực gửi từ TP.HCM: 34k/cái

Thực gửi FDC Công ty Tem: Gồm bộ FDC làm sẵn của Công ty Tem với dịch vụ dịch vụ thư thường trong nước như sau:
- Thực gửi từ TP.HCM: 34k/cái

NGUYỄN DU
Thực gửi FDC Viet Stamp dán tem: Gồm 1 phong bì với dịch vụ thư thường trong nước như sau:
- Thực gửi từ Hà Tĩnh: 28k/cái

Thực gửi FDC Viet Stamp dán bloc: Gồm 1 phong bì với dịch vụ thư thường trong nước như sau:
- Thực gửi từ Hà Tĩnh: 40k/cái

Thực gửi FDC Công ty Tem dán tem: Gồm bộ FDC làm sẵn của VNPost với dịch vụ dịch vụ thư thường trong nước như sau:
- Thực gửi từ Hà Tĩnh: 28k/cái

Thực gửi FDC Công ty Tem dán bloc: Gồm bộ FDC làm sẵn của VNPost với dịch vụ dịch vụ thư thường trong nước như sau:
- Thực gửi từ Hà Tĩnh: 40k/cái

MC Viet Stamp không thực gửi: 15k/cái.

nicolenguyen 29-11-2015 15:26

Cho em đăng ký:
- Tết Bính Thân
01 Thực gửi FDC Công ty Tem: 34k/cái
01 Tem sống: 13.5k/bộ.

Kỷ niệm 250 năm sinh Nguyễn Du (1765 - 1820)
01 Thực gửi FDC Viet Stamp dán tem: 28k/cái
01 Tem sống: 3k/tem

__________________
Nguyễn Thụy Nguyên Thảo
Địa chỉ: 187/4 lầu 2 Lương Nhữ Học P11 Q5

BTR 29-11-2015 22:38

BTR đăng kí các món sau :

Tem Tết Bính Thân

1. FDC Viet Stamp không thực gửi: 29k/cái

2. Thực gửi FDC Viet Stamp: từ TP.HCM: 34k/cái

Nguyễn Du

1. FDC Viet Stamp dán tem không thực gửi: 18k/cái

2. FDC Viet Stamp dán bloc không thực gửi: 30k/cái

3. Thực gửi FDC Viet Stamp dán tem: từ Hà Tĩnh: 28k/cái

4. Thực gửi FDC Viet Stamp dán bloc: từ Hà Tĩnh: 40k/cái

7. Thực gửi FDC Công ty Tem dán tem: từ Hà Tĩnh: 28k/cái

8. Thực gửi FDC Công ty Tem dán bloc: từ Hà Tĩnh: 40k/cái

9. MC Viet Stamp không thực gửi: 15k/cái.

BTR 29-11-2015 22:43

Thư gửi về
Phạm Hoàng Bảo Trâm
39 Bàu Cát 6 Phường 14 Q. Tân Bình
Điện thoại: 0916486226
BTR sẽ chuyển khoản VCB :262k

manh thuong 30-11-2015 07:58

Tết Bính Thân

1. FDC Viet Stamp không thực gửi: 29k/cái

3. FDC Công ty Tem không thực gửi: 24k/cái.

5. Tem sống: 13.5k/bộ. Đặt khối 4 có board góc


Kỷ niệm 250 năm sinh Nguyễn Du (1765 - 1820)


1. FDC Viet Stamp dán tem không thực gửi: 18k/cái

2. FDC Viet Stamp dán bloc không thực gửi: 30k/cái

3. Thực gửi FDC Viet Stamp dán tem: Gồm 1 phong bì với dịch vụ thư thường trong nước như sau:

- Thực gửi từ Hà Tĩnh: 28k/cái


4. Thực gửi FDC Viet Stamp dán bloc: Gồm 1 phong bì với dịch vụ thư thường trong nước như sau:

- Thực gửi từ Hà Tĩnh: 40k/cái



5. FDC VNPost dán tem không thực gửi: 13k/cái.

6. FDC VNPost dán bloc không thực gửi: 25k/cái.


9. MC Viet Stamp không thực gửi: 15k/cái.

10. Tem sống & bloc sống: 3k/tem (Đặt khối 4 có board góc
) & 15k/bloc.


Thời gian được tính theo giờ GMT +7. Bây giờ là 09:03.

©2007-2022 Diễn đàn Viet Stamp
Cơ quan chủ quản: Câu lạc bộ sưu tập tem Viet Stamp (VSC)
Giấy xác nhận cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến số 87/GXN-TTĐT
do Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 31-08-2011
Chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Anh Thi - Chủ nhiệm VSC
Bản quyền thuộc VSC. Địa chỉ: 2/47 Phan Thúc Duyện, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Điện thoại: (08) 38111467 – Website: vietstamp.net.vn – Email: vietstamp.net@gmail.com – Hotline: 0918 636 791
Vui lòng ghi rõ nguồn “Viet Stamp” khi phát hành lại thông tin từ diễn đàn này.
--------------------
Mã nguồn: vBulletin v3.8.3 & Copyright © 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.
Diễn đàn Viet Stamp có giấy phép sử dụng từ Jelsoft Enterprises Ltd.