Y phục cổ truyền Việt Nam
Mã số
412
Tên
Y phục cổ truyền Việt Nam
Giá mặt (VNĐ)
1
Kích thước (mm)
36 x 51
Mã số
413
Tên
Y phục cổ truyền Việt Nam
Giá mặt (VNĐ)
2
Kích thước (mm)
51 x 36
Mã số
414
Tên
Y phục cổ truyền Việt Nam
Giá mặt (VNĐ)
3
Kích thước (mm)
51 x 36
Mã số
415
Tên
Y phục cổ truyền Việt Nam
Giá mặt (VNĐ)
100
Kích thước (mm)
51 x 36
Tên bộ tem
Y phục cổ truyền Việt Nam
Mã số tem
S126
Danh mục Viet Stamp
412-415
Scott
370-373
Yvert
375-378
Loại tem
Thông thường
Số mẫu
4
Tổng giá mặt tem (VNĐ)
106
Ngày phát hành
13-03-1970
Kích thước tem (mm)
36 x 51, 51 x 36
Số răng tem
13
Họa sĩ thiết kế
Nguyễn Văn Quế (1 đ), Nguyễn Uyên (2 đ), Võ Hùng Kiệt (3 đ), Lê Minh Đức (100 đ)
Phương pháp in
Ống đồng nhiều màu
Loại giấy
Giấy tiêu chuẩn có tráng keo mặt sau
Nơi in
Nhà in tem thư Nhật Bản Đông Kinh
Địa danh trên dấu
Sài Gòn
Không răng
Specimen
CTO
Dấu ngày đầu tiên
Các bộ tem liên quan
Các bộ tem cùng năm
STT
Mã số
Ngày PH
Tên bộ tem
Mã số tem
1
248
30-11-1970
692-695
2
247
28-11-1970