Quay lại   Diễn đàn/Forum VIET STAMP (VSF) > NGÀY NÀY QUA TEM > Thế giới > November - T.11