Quay lại   Diễn đàn/Forum VIET STAMP (VSF) > Tìm Trong Diễn Đàn

Kết quả từ 1 tới 25 trên 58
Thời gian tìm là 0.01 giây.
Tìm Kiếm: Bài được gửi bởi: haichapi
Chuyên Mục
: Ấn phẩm Viet Stamp
14-10-2015, 12:05
Trả Lời: 17
Đã Xem: 11,183
Gửi bởi haichapi
Cho em dat: Việt Nam chủ động ứng phó với...

Cho em dat:

Việt Nam chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu

1. FDC Viet Stamp không thực gửi: 38k/cái x 1


3. FDC Công ty Tem không thực gửi: 33k/cái x 1

5. Tem sống: 22.5k/tem. (1 khối 4)
Chuyên Mục
: Tổng kết thanh toán
10-07-2015, 15:35
Trả Lời: 27
Đã Xem: 17,677
Gửi bởi haichapi
Em đã chuyển khoản 1,820 K vào tk của thủ quỹ với...

Em đã chuyển khoản 1,820 K vào tk của thủ quỹ với lệnh giao dịch là 1007150555298001. Nho Bcn xác nhận giúp em.
Chuyên Mục
: Ấn phẩm Viet Stamp
25-06-2015, 12:53
Trả Lời: 17
Đã Xem: 11,345
Gửi bởi haichapi
Cho em dat: 1. FDC Viet Stamp không thực...

Cho em dat:

1. FDC Viet Stamp không thực gửi: 18k/cái x 2
3. MC Viet Stamp không thực gửi: 15k/cái x 2.
4. FDC Công ty Tem không thực gửi: 13k/cái x 2.
6. Tem sống: 3k/tem x 5 (bo mau nhu moi...
Chuyên Mục
: Ấn phẩm Viet Stamp
27-04-2015, 10:36
Trả Lời: 24
Đã Xem: 17,992
Gửi bởi haichapi
Cho em đặt: 1. FDC Viet Stamp không thực gửi:...

Cho em đặt:
1. FDC Viet Stamp không thực gửi: 18k/cái x 2
3. MC Viet Stamp không thực gửi: 15k/cái. x 2
4. FDC Công ty Tem không thực gửi: 13k/cái. x 2
6. Tem sống: 3k/tem x 5 (khoi 4 + 1 tem nhu...
Chuyên Mục
: Ấn phẩm Viet Stamp
18-04-2015, 10:38
Trả Lời: 39
Đã Xem: 21,968
Gửi bởi haichapi
Cho em đặt 1. FDC Viet Stamp không thực gửi:...

Cho em đặt

1. FDC Viet Stamp không thực gửi: 63k/bộ x 2
3. FDC Công ty Tem không thực gửi: 53k/bộ.
5. MC Công ty Tem không thực gửi: 48k/bộ 3 cái.
6. Tem sống: 36k/bộ x 5 (bo màu như mọi khi)...
Chuyên Mục
: Ấn phẩm Viet Stamp
27-01-2015, 08:56
Trả Lời: 54
Đã Xem: 31,481
Gửi bởi haichapi
Em vẫn chưa nhận được đợt tem này.

Em vẫn chưa nhận được đợt tem này.
Chuyên Mục
: Ấn phẩm Viet Stamp
16-01-2015, 15:28
Trả Lời: 59
Đã Xem: 34,662
Gửi bởi haichapi
Cho em đặt: 1. FDC Viet Stamp không thực gửi:...

Cho em đặt:
1. FDC Viet Stamp không thực gửi: 66k/bộ x 2
3. FDC Công ty Tem không thực gửi: 50k/bộ x 2
5. MC Công ty Tem không thực gửi: 43k/bộ 3 cái x 2
6. Tem sống: 36k/bộ x 5 (1 khối 4 bo màu...
Chuyên Mục
: Tổng kết thanh toán
18-12-2014, 08:46
Trả Lời: 24
Đã Xem: 17,267
Gửi bởi haichapi
Em đã chuyển khoản thanh toán 775K vào tài khoản...

Em đã chuyển khoản thanh toán 775K vào tài khoản 0371000407981
Mã lệnh giao dịch 1812140055411001
Em cảm ơn BCN!
Chuyên Mục
: Ấn phẩm Viet Stamp
27-11-2014, 22:03
Trả Lời: 54
Đã Xem: 31,481
Gửi bởi haichapi
Cho em đăng ký: 1. FDC Viet Stamp không thực...

Cho em đăng ký:
1. FDC Viet Stamp không thực gửi: 29k/bộ (SL: 2 bộ)
3. FDC Công ty Tem không thực gửi: 20k/bộ (SL: 5 bộ).
5. MC Công ty Tem không thực gửi: 28k/bộ 2 cái (SL: 5 bộ).
6. Tem sống:...
Chuyên Mục
: Ấn phẩm Viet Stamp
22-09-2014, 23:41
Trả Lời: 70
Đã Xem: 43,902
Gửi bởi haichapi
Cho em đặt: 1. FDC Viet Stamp không thực gửi:...

Cho em đặt:
1. FDC Viet Stamp không thực gửi: 18k/cái x 2
3. MC Viet Stamp không thực gửi: 15k/cái x 2
4. FDC Công ty Tem không thực gửi: 13k/cái x 5
6. Tem sống: 3k/tem x 1 tờ + 1 khối 4 bo màu...
Chuyên Mục
: Trợ giúp Bạn chơi Tem
20-09-2014, 13:21
Trả Lời: 8
Đã Xem: 7,677
Gửi bởi haichapi
Cho em đăng ký 1 bộ. Cảm ơn BCN!

Cho em đăng ký 1 bộ. Cảm ơn BCN!
Chuyên Mục
: Ấn phẩm Viet Stamp
03-08-2014, 23:11
Trả Lời: 42
Đã Xem: 29,398
Gửi bởi haichapi
Cho em đăng ký: Thú linh trưởng Việt Nam 1....

Cho em đăng ký:
Thú linh trưởng Việt Nam
1. FDC Viet Stamp không thực gửi: 78k/bộ 2 bì x 2
3. FDC Công ty Tem không thực gửi: giá dự kiến là 68k/bộ 2 bì x 2
5. MC Công ty Tem (nếu có) không thực...
Chuyên Mục
: Ấn phẩm Viet Stamp
21-06-2014, 00:04
Trả Lời: 37
Đã Xem: 22,606
Gửi bởi haichapi
Cho em đăng ký: 1. FDC Viet Stamp không thực...

Cho em đăng ký:
1. FDC Viet Stamp không thực gửi: 90k/bộ 3 bì x 2 bộ
3. FDC Công ty Tem không thực gửi: giá dự kiến là 66k/bộ 2 bì. x 2 bộ
5. MC Công ty Tem (nếu có) không thực gửi: giá dự kiến là...
Chuyên Mục
: Tổng kết thanh toán
09-06-2014, 23:30
Trả Lời: 35
Đã Xem: 20,422
Gửi bởi haichapi
Em da chuyen khoan haichapi=1,328,500 vao tai...

Em da chuyen khoan haichapi=1,328,500 vao tai khoan 0371000407981 voi so lenh giao dich 0906140730571001 BCN kiem tra lai giup em
Chuyên Mục
: Ấn phẩm Viet Stamp
24-05-2014, 14:03
Trả Lời: 39
Đã Xem: 20,325
Gửi bởi haichapi
Cho em đăng ký: 1. FDC Viet Stamp không thực...

Cho em đăng ký:
1. FDC Viet Stamp không thực gửi: 70k/bộ x 2
3. FDC Công ty Tem không thực gửi: giá dự kiến là 60k/bộ. x 2
5. MC Công ty Tem (nếu có) không thực gửi: giá dự kiến là 52k/bộ. x 2
6....
Chuyên Mục
: Ấn phẩm Viet Stamp
22-04-2014, 09:15
Trả Lời: 55
Đã Xem: 27,892
Gửi bởi haichapi
Cho em đặt: 1. FDC Viet Stamp không thực gửi:...

Cho em đặt:
1. FDC Viet Stamp không thực gửi: 18k/cái x 2
2. Thực gửi FDC Viet Stamp 25k/cái (Đóng giúp em dấu nhật ấn, không cần gửi)
3. MC Viet Stamp không thực gửi: 15k/cái. x 2
4. FDC Công...
Chuyên Mục
: Trợ giúp Bạn chơi Tem
15-04-2014, 14:06
Trả Lời: 42
Đã Xem: 27,636
Gửi bởi haichapi
Em đã chuyển khoản 300K Số lệnh giao dịch:...

Em đã chuyển khoản 300K
Số lệnh giao dịch: 1504140089965001
Anh Thi check lại giúp em.
Chuyên Mục
: Ấn phẩm Viet Stamp
11-04-2014, 23:51
Trả Lời: 45
Đã Xem: 21,699
Gửi bởi haichapi
Em cũng chưa nhận được, chắc đi về nơi xa rồi.

Em cũng chưa nhận được, chắc đi về nơi xa rồi.
Chuyên Mục
: Trợ giúp Bạn chơi Tem
24-03-2014, 20:15
Trả Lời: 42
Đã Xem: 27,636
Gửi bởi haichapi
Cho em đăng ký 1 tem + 1 fdc. Em cảm ơn BCN!

Cho em đăng ký 1 tem + 1 fdc.
Em cảm ơn BCN!
Chuyên Mục
: Ấn phẩm Viet Stamp
23-03-2014, 00:00
Trả Lời: 45
Đã Xem: 21,699
Gửi bởi haichapi
Cho em đăng ký: 1. FDC Viet Stamp không thực...

Cho em đăng ký:
1. FDC Viet Stamp không thực gửi: 47k/cái
2. Thực gửi FDC Viet Stamp: Thực gửi từ TP.HCM: 52k/cái
3. FDC Công ty Tem không thực gửi: giá dự kiến là 42k/bộ x 2.
4. Thực gửi FDC...
Chuyên Mục
: Trợ giúp Bạn chơi Tem
22-03-2014, 18:08
Trả Lời: 21
Đã Xem: 17,235
Gửi bởi haichapi
Cho em đăng ký mỗi mẫu 1 tờ. Cảm ơn BCN

Cho em đăng ký mỗi mẫu 1 tờ.
Cảm ơn BCN
Chuyên Mục
: Ấn phẩm Viet Stamp
27-01-2014, 22:46
Trả Lời: 26
Đã Xem: 13,146
Gửi bởi haichapi
Em đã nhận được ấn phẩm không thực gửi và quà từ...

Em đã nhận được ấn phẩm không thực gửi và quà từ BCN VSF, em cảm ơn rất nhiều!
Chuyên Mục
: Tổng kết thanh toán
22-01-2014, 07:55
Trả Lời: 35
Đã Xem: 21,603
Gửi bởi haichapi
Em đã chuyển khoản 600K vào tài khoản thủ quỹ: ...

Em đã chuyển khoản 600K vào tài khoản thủ quỹ:
Bao gồm:
Bích Thúy=60,000
haichapi=540,000

Số lệnh giao dịch: 2201140998953001
Thủ quỹ kiểm tra lại giúp em. Em cảm ơn BCN nhiều.
Chuyên Mục
: Ấn phẩm Viet Stamp
15-01-2014, 14:00
Trả Lời: 26
Đã Xem: 13,146
Gửi bởi haichapi
Hồ Thị Bích Thúy đăng ký: 1. Phong bì không...

Hồ Thị Bích Thúy đăng ký:
1. Phong bì không thực gửi: 20.000 đ/cái
2. Phong bì thực gửi: gồm 1 phong bì với dịch vụ thư ghi số trong nước như sau:
Thực gửi từ TP.HCM: 30.000 đ/cái

Địa chỉ...
Chuyên Mục
: Ấn phẩm Viet Stamp
15-01-2014, 13:07
Trả Lời: 26
Đã Xem: 13,146
Gửi bởi haichapi
Cho em đăng ký: 1. Phong bì không thực gửi:...

Cho em đăng ký:
1. Phong bì không thực gửi: 20.000 đ/cái x 2
2. Phong bì thực gửi: gồm 1 phong bì với dịch vụ thư ghi số trong nước như sau:
Thực gửi từ TP.HCM: 30.000 đ/cái

Em cảm ơn BCN...
Kết quả từ 1 tới 25 trên 58

 
Chuyển đến:


©2007-2021 Diễn đàn Viet Stamp
Cơ quan chủ quản: Câu lạc bộ sưu tập tem Viet Stamp (VSC)
Giấy xác nhận cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến số 87/GXN-TTĐT
do Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 31-08-2011
Chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Anh Thi - Chủ nhiệm VSC
Bản quyền thuộc VSC. Địa chỉ: 2/47 Phan Thúc Duyện, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Điện thoại: (08) 38111467 – Website: vietstamp.net.vn – Email: vietstamp.net@gmail.com – Hotline: 0918 636 791
Vui lòng ghi rõ nguồn “Viet Stamp” khi phát hành lại thông tin từ diễn đàn này.
--------------------
Mã nguồn: vBulletin v3.8.3 & Copyright © 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
Diễn đàn Viet Stamp có giấy phép sử dụng từ Jelsoft Enterprises Ltd.