Diễn đàn/Forum VIET STAMP (VSF)

Diễn đàn/Forum VIET STAMP (VSF) (http://www.vietstamp.net/forum/index.php)
-   Shop Tem: HongDuc08 (http://www.vietstamp.net/forum/forumdisplay.php?f=265)
-   -   Shop FDC - Phong Bì 2015 (http://www.vietstamp.net/forum/showthread.php?t=13521)

hongduc2008 02-04-2015 20:26

Shop FDC - Phong Bì 2015
 
Shop FDC - Phong Bì 2015

Vi mỗi thứ chỉ có 1 nên khi đã xác nhận mua thi các bạn mua sau vui lòng chọn tem mã số khác nhé, shop sẽ được cập nhật liên tục và tổng kết sau 1 tuần hoặc theo yêu cầu khách hàng

Các bạn thanh toán tiền và báo địa chỉ gởi hàng qua Shop hoạc tin nhắn di động, khi chuyển khoản xin quý khách vui lòng báo trước bằng mail hoặc DĐ hàng sẽ được chuyển trong vòng 2 ngày

Quý Khách mua trên 100k sẽ được miễn phí gởi hàng đãm bảo nhanh


liên hệ:
Hồng Đức
Liên Lạc mobile: 0908338796
email: hongducstamp@gmail.com

chuyển khoản qua tài khoản
Ngân Hàng Đông Á: Trương Hồng Đức tk: 0101122387
Ngân Hàng Vietcombank: Trương Hồng Đức tk: 0071001484251


Rất hân hạnh được phục vụ Quý khách hàng

hongduc2008 02-04-2015 20:35

MSFDC2015-001 - USA BIỂU TRƯNG ĐẠI BÀNG MỸ 2007 - 26K
http://i960.photobucket.com/albums/a...psbo9ygctg.jpg


MSFDC2015-002 - CANADA - CHÓ TUYẾT KÉO XE VÙNG ALASKA 1981 - 15K - Chu mạnh Trung hết
http://i960.photobucket.com/albums/a...psmebhz2cm.jpg


MSFDC2015-003 - USA NỬ THẦN TỰ DO MỸ 2005 - 26K
http://i960.photobucket.com/albums/a...ps6cwwu43t.jpg


MSFDC2015-004 - ÍSRAEL 1956 BẢO VỆ ĐỘNG VẬT - 16K - Chu mạnh Trung hết
http://i960.photobucket.com/albums/a...psxhato5ro.jpg


MSFDC2015-005 - CÔNG NƯƠNG DIANA 1998 - 18K
http://i960.photobucket.com/albums/a...psokhli9jf.jpgMSFDC2015-006 - CÔNG NƯƠNG DIANA 1998 - 18K
http://i960.photobucket.com/albums/a...ps14yrcbtz.jpg


MSFDC2015-007 - KIẾN TRÚC Có chân dung Họa sư Leonardo da Vinci - 16k
http://i960.photobucket.com/albums/a...pszfrwfnif.jpg


MSFDC2015-008 - ÍSRAEL 1957 con nai - 16K
http://i960.photobucket.com/albums/a...psrds35evb.jpg


MSFDC2015-009 - bì Anh Quốc xưa 1945 - 12K - Chu mạnh Trung hết
http://i960.photobucket.com/albums/a...pslfmshizy.jpg


MSFDC2015-010 - Ireland 1958 - 16k
http://i960.photobucket.com/albums/a...psdzjtg6ak.jpg


MSFDC2015-011 - Giáng sinh 1970 quần dảo Norfork - 18k
http://i960.photobucket.com/albums/a...psk9kohgsm.jpg


MSFDC2015-012 - ĐỨC 1979 - Kỷ niệm 50 năm điện báo - 18k
http://i960.photobucket.com/albums/a...ps6w30srvm.jpgMSFDC2015-013 - ĐỨC 1962 - kiến trúc BERLIN xưa - 18k
http://i960.photobucket.com/albums/a...psvyo9ps0c.jpgMSFDC2015-014 - bì Anh Quốc xưa 1946- 12K - Chu mạnh Trung hết
http://i960.photobucket.com/albums/a...psuiwgwzhu.jpgMSFDC2015-015 - ÚC1955 - 16K
http://i100.photobucket.com/albums/m...psa4bmp6y4.jpg


MSFDC2015-016 - ÍSRAEL 1953 con nai - 16K
http://i100.photobucket.com/albums/m...psnv4k0sgh.jpg

hongduc2008 02-04-2015 22:31

MSFDC2015-017 - Kiến trúc di sản - 26K - Chu mạnh Trung hết

http://i100.photobucket.com/albums/m...ps9vh9inrd.jpg


MSFDC2015-018 - Kiến trúc những tòa nhà nổi tiếng- 38K
http://i100.photobucket.com/albums/m...psq0oxfgli.jpg


MSFDC2015-019 - ÚC 1955 38K
http://i100.photobucket.com/albums/m...pspgoilgqi.jpg


MSFDC2015-020 - Kiến trúc di sản - 22K - Chu mạnh Trung hết
http://i100.photobucket.com/albums/m...psayvksufx.jpg

colonies 02-04-2015 23:03

em dat
MSFDC2015-004 - ÍSRAEL 1956 BẢO VỆ ĐỘNG VẬT - 16K
MSFDC2015-009 - bì Anh Quốc xưa 1945 - 12K
MSFDC2015-014 - bì Anh Quốc xưa 1946- 12K
MSFDC2015-017 - Kiến trúc di sản - 26K
MSFDC2015-020 - Kiến trúc di sản - 22K
MSFDC2015-002 - CANADA - CHÓ TUYẾT KÉO XE VÙNG ALASKA 1981 - 15K

hongduc2008 03-04-2015 06:38

Xác nhận Trung mua hàng nhé

MSFDC2015-004 - ÍSRAEL 1956 BẢO VỆ ĐỘNG VẬT - 16K
MSFDC2015-009 - bì Anh Quốc xưa 1945 - 12K
MSFDC2015-014 - bì Anh Quốc xưa 1946- 12K
MSFDC2015-017 - Kiến trúc di sản - 26K
MSFDC2015-020 - Kiến trúc di sản - 22K
MSFDC2015-002 - CANADA - CHÓ TUYẾT KÉO XE VÙNG ALASKA 1981 - 15K

cám ơn chúc ngày mới đầy vui vẻ
HongDuc

hongduc2008 04-04-2015 16:14

MSFDC2015-021 -3 FDC Bộ tem Triển lãm Tem Thế giới London '90 (Danh hoạ châu Âu) - 58K
http://i960.photobucket.com/albums/a...psdjehv3nl.jpgMSFDC2015-022 -3 FDC Bộ tem - Cờ Quốc tế - 52K
http://i960.photobucket.com/albums/a...ps5bcaw6fp.jpg


MSFDC2015-023 -2 FDC Bộ tem - Triển lãm tem Thế giới Pôn-xka ‘93 (Những bức tranh nổi tiếng thế kỷ 20) - 39K
http://i100.photobucket.com/albums/m...ps6fxsh4h8.jpgMSFDC2015-024 -2 FDC Bộ tem TRƯỢT BĂNG NGHỆ THUẬT 1988 - 39K
http://i960.photobucket.com/albums/a...psvl2rvyx9.jpgMSFDC2015-025 -3- FDC - Triển lãm tem thế giới Phi-lec Phơ-ran-xe '89 (Danh hoạ Pháp) - 59K
http://i100.photobucket.com/albums/m...pscn9jlrmb.jpg


MSFDC2015-026 -3- FDC - Bộ tem hOA hỒNG 1987 - 58K
http://i100.photobucket.com/albums/m...psze3epjcp.jpg


MSFDC2015-027 -2- FDC - Bộ tem Thế vận hội mùa hè Barcelona 1992- 39K
http://i960.photobucket.com/albums/a...psg7bjndut.jpg

hongduc2008 04-04-2015 16:52

MSFDC2015-028 - Giáng sinh Mỹ 1970 - 22k
http://i100.photobucket.com/albums/m...psm5ajxgfd.jpgMSFDC2015-029 - Ngày viết thư Mỹ 1980 - 38k
http://i960.photobucket.com/albums/a...ps5esoxujk.jpg


MSFDC2015-030 - Phong bì thực gởi Đức 1980 - 22k
http://i960.photobucket.com/albums/a...psu2cnx8ma.jpg


MSFDC2015-031 - FDC ỈRELAND HOA - 18k
http://i960.photobucket.com/albums/a...psxv25f1ul.jpg


MSFDC2015-032 - FDC LHQ NĂM CỦA PHỤ NỬ - 26k
http://i100.photobucket.com/albums/m...pstj8y2mrx.jpg


MSFDC2015-033 - FDC EỦROPA 1959 - 10k
http://i960.photobucket.com/albums/a...psq4qlf7je.jpg


MSFDC2015-034 - FDC MAROC 1987 - 10k
http://i960.photobucket.com/albums/a...psxk4ll8ny.jpg


MSFDC2015-035 - FDC CÂNADA 1975 - 15k
http://i960.photobucket.com/albums/a...psgh3ylt1a.jpg


MSFDC2015-036 - FDC ÚC 1959 - 36k
http://i960.photobucket.com/albums/a...psxglx8t7a.jpg

hongduc2008 09-04-2015 21:40

MSFDC2015-037 - FDC VN TRƯỚC 1975 - bộ tem "20 năm phát triển hàng không Việt Nam 1951-1971" - 180K
http://i100.photobucket.com/albums/m...psd7miye4j.jpgMSFDC2015-038 - FDC CẦU TREO MỸ 1958 - 15k
http://i100.photobucket.com/albums/m...ps0juq4565.jpgMSFDC2015-039 - FDC Cộng hòa Síp - 28
http://i100.photobucket.com/albums/m...psyxqnaenp.jpgMSFDC2015-040 - PHONG BÌ THỰC GỞI TQ - DI SẢN VĂN HÓA - 16K
http://i960.photobucket.com/albums/a...pschdtscrq.jpg

hongduc2008 10-04-2015 06:55

PHONG BÌ 10K

PHONG BI BÁC HỒ - 1 - 10K
http://i960.photobucket.com/albums/a...psw88bek9d.jpg


PHONG BI BẢN ĐỒ VIỆT NAM - 2 - 10K
http://i960.photobucket.com/albums/a...psdnuhccft.jpg


PHONG BI BÁC HỒ - 3 - 10K
http://i960.photobucket.com/albums/a...psvx2vh9ux.jpg


PHONG BI HOA HỜNG - 4 - 10K - OPEN Hết
http://i960.photobucket.com/albums/a...ps6hs3hkr6.jpg


PHONG BI BÁC HỒ - 5 - 10K
http://i960.photobucket.com/albums/a...psmlh7s655.jpg


PHONG BI ANH QUỐC - 6 - 10K
http://i960.photobucket.com/albums/a...pscmeytbad.jpg


PHONG BI VIỆT NAM - MÂY TRE LÁ -7 - 10K
http://i960.photobucket.com/albums/a...pslayk7qjp.jpgPHONG BÌ VIỆT NAM - CHIM BỒ CÂU HÒA BÌNH -8 - 10K
http://i960.photobucket.com/albums/a...psh2qohyng.jpg


PHONG BÌ VIỆT NAM - Kỷ niệm 100 năm ngày Quốc tế Lao động (1-5-1886 – 1-5-1986) -9 - 10K
http://i960.photobucket.com/albums/a...psu7kcodib.jpgPHONG BÌ PHILIPPINES - VIỆT NAM - 10 - 10K
http://i960.photobucket.com/albums/a...pscpyqywha.jpg

open 10-04-2015 12:09

Em đăng ký món này ạ :

PHONG BI HOA HỜNG - 4 - 10K


Thời gian được tính theo giờ GMT +7. Bây giờ là 15:41.

©2007-2020 Diễn đàn Viet Stamp
Cơ quan chủ quản: Câu lạc bộ sưu tập tem Viet Stamp (VSC)
Giấy xác nhận cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến số 87/GXN-TTĐT
do Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 31-08-2011
Chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Anh Thi - Chủ nhiệm VSC
Bản quyền thuộc VSC. Địa chỉ: 2/47 Phan Thúc Duyện, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Điện thoại: (08) 38111467 – Website: vietstamp.net.vn – Email: vietstamp.net@gmail.com – Hotline: 0918 636 791
Vui lòng ghi rõ nguồn “Viet Stamp” khi phát hành lại thông tin từ diễn đàn này.
--------------------
Mã nguồn: vBulletin v3.8.3 & Copyright © 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Diễn đàn Viet Stamp có giấy phép sử dụng từ Jelsoft Enterprises Ltd.