Diễn đàn/Forum VIET STAMP (VSF)

Diễn đàn/Forum VIET STAMP (VSF) (http://www.vietstamp.net/forum/index.php)
-   Ấn phẩm Viet Stamp (http://www.vietstamp.net/forum/forumdisplay.php?f=421)
-   -   Thông báo trợ giúp thực gửi 4 bộ tem kỷ niệm sắp phát hành trong tháng 9-2013 (http://www.vietstamp.net/forum/showthread.php?t=12136)

Poetry 04-09-2013 01:06

6 File đính kèm
Tem phát hành chung Việt-Sing

A. Tem do Việt Nam phát hành:

+ Bộ tem “Tem phát hành chung Việt Nam - Singapore: Kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1-8-1973 – 1-8-2013)” (mã số 1038) sẽ được phát hành đặc biệt tại Hà Nội vào ngày 12-9-2013 (thứ năm).

- Số mẫu: 2 tem
- Giá mặt tem: 2.000đ + 10.500đ = 12.500đ
- Giá FDC Công ty Tem: 23k/cái

+ CLB Viet Stamp xin giới thiệu bộ FDC & MC Viet Stamp do họa sĩ Lý Trần thiết kế với phong cách đặc trưng: hình minh họa trên FDC Viet Stamp được in nhiều màu, trong đó có 1 màu in nổi.

File Đính Kèm 188398

CLB Viet Stamp nhận trợ giúp bạn chơi tem như sau:
(Quý khách vui lòng ghi rõ Mã Số ấn phẩm khi đăng ký)

1. FDC Viet Stamp không thực gửi (Mã số: VS.1038.S): 28k/cái

2. Thực gửi FDC Viet Stamp (Mã số: VS.1038.TG): Gồm 1 phong bì với dịch vụ thư ghi số trong nước như sau:
- Thực gửi từ TP.Hà Nội: 35k/cái

3. Thực gửi FDC Công ty Tem (Mã số: CT.1038.TG): Gồm 1 phong bì (FDC làm sẵn của Công ty Tem) với dịch vụ thư ghi số trong nước như sau:
- Thực gửi từ TP.Hà Nội: 35k/cái

4. MC Viet Stamp không thực gửi (Mã số: VS.1038.MC): 33k/bộ

5. FDC Viet Stamp dán tem 2 nước không thực gửi (Mã số: VS.1038.KN): 100k/cái

A. Tem do Singapore phát hành:


Không thực gửi với giá thành dự kiến như sau:

1. Tem sống: 50k/bộ
2. Bloc tem sống: 55k/bloc
3. FDC Sing dán bộ tem: 65k/cái
4. FDC Sing dán bloc tem: 70k/cái
5. Bìa kỷ niệm Sing: 80k/cái
6. Phong bì kỷ niệm Sing dán tem 2 nước: 85k/cái

Hạn chót nhận đăng ký trợ giúp là:
24 giờ chủ nhật ngày 8-9-2013.


=========================================

Tem phát hành chung Việt-Pháp

A. Tem do Việt Nam phát hành:

+ Bộ tem “Tem phát hành chung Việt Nam - Pháp: Kỷ niệm 150 năm sinh Alexandre Yersin (1863-1943)” (mã số 1040) sẽ được phát hành đặc biệt tại Hà Nội vào ngày 20-9-2013 (thứ sáu).

- Số mẫu: 2 tem
- Giá mặt tem: 2.000đ + 18.500đ = 20.500đ
- Giá FDC Công ty Tem: 31k/cái

+ CLB Viet Stamp xin giới thiệu bộ FDC & MC Viet Stamp do họa sĩ Lý Trần thiết kế với phong cách đặc trưng: hình minh họa trên FDC Viet Stamp được in nhiều màu, trong đó có 1 màu in nổi.

File Đính Kèm 188400

CLB Viet Stamp nhận trợ giúp bạn chơi tem như sau:
(Quý khách vui lòng ghi rõ Mã Số ấn phẩm khi đăng ký)

1. FDC Viet Stamp không thực gửi (Mã số: VS.1040.S): 36k/cái

2. Thực gửi FDC Viet Stamp (Mã số: VS.1040.TG): Gồm 1 phong bì với dịch vụ thư ghi số trong nước như sau:
- Thực gửi từ TP.Hà Nội: 43k/cái

3. Thực gửi FDC Công ty Tem (Mã số: CT.1040.TG): Gồm 1 phong bì (FDC làm sẵn của Công ty Tem) với dịch vụ thư ghi số trong nước như sau:
- Thực gửi từ TP.Hà Nội: 43k/cái

4. MC Viet Stamp không thực gửi (Mã số: VS.1040.MC): 41k/cái

5. FDC Viet Stamp dán tem 2 nước không thực gửi (Mã số: VS.1040.KN): 100k/cái

B. Tem do Pháp phát hành:


Không thực gửi với giá thành dự kiến như sau:

1. Tem sống: 60k/bộ
2. FDC VS dán tem Pháp: 80k/cái
3. MC VS dán tem Pháp: 80k/bộ
4. Tờ kỷ niệm Pháp: 160k/cái
5. Bìa kỷ niệm Pháp: 250k/cái
6. Bản in khắc thép 1 màu: 70k/cái

Hạn chót nhận đăng ký trợ giúp là:
24 giờ chủ nhật ngày 15-9-2013.


=========================================

Kỷ niệm 100 năm sinh Trần Đại Nghĩa

+ Bộ tem “Kỷ niệm 100 năm sinh Trần Đại Nghĩa (1913-1997)” (mã số 1039) sẽ được phát hành vào ngày 13-9-2013 (thứ sáu).

- Số mẫu: 1 tem
- Giá mặt tem: 2.000đ
- Giá FDC Công ty Tem: 12k/cái

+ CLB Viet Stamp xin giới thiệu bộ FDC & MC Viet Stamp do họa sĩ VAN thiết kế với phong cách đặc trưng: hình minh họa trên FDC Viet Stamp được in nhiều màu, trong đó có 1 màu in nổi.

File Đính Kèm 188401

CLB Viet Stamp nhận trợ giúp bạn chơi tem như sau:
(Quý khách vui lòng ghi rõ Mã Số ấn phẩm khi đăng ký)

1. FDC Viet Stamp không thực gửi (Mã số: VS.1039.S): 17k/cái

2. Thực gửi FDC Viet Stamp (Mã số: VS.1039.TG): Gồm 1 phong bì với dịch vụ thư ghi số trong nước như sau:
- Thực gửi từ TP.HCM: 27k/cái

3. Thực gửi FDC Công ty Tem (Mã số: CT.1039.TG): Gồm 1 phong bì (FDC làm sẵn của Công ty Tem) với dịch vụ thư ghi số trong nước như sau:
- Thực gửi từ TP.HCM: 27k/cái

4. MC Viet Stamp không thực gửi (Mã số: VS.1039.MC): 12k/cái

5. MC Viet Stamp thực gửi (Mã số: VS.1039.MCTG): Gồm 1 phong bì với dịch vụ thư ghi số trong nước như sau:
- Thực gửi từ TP.HCM: 22k/cái

Hạn chót nhận đăng ký trợ giúp là:
24 giờ chủ nhật ngày 8-9-2013.

=========================================

Kỷ niệm 100 năm mất Rudolf Diesel

+ Bộ tem “Kỷ niệm 100 năm mất Rudolf Diesel (1858-1913)” (mã số 1041) sẽ được phát hành vào ngày 29-9-2013 (chủ nhật).

- Số mẫu: 1 tem
- Giá mặt tem: 2.000đ
- Giá FDC Công ty Tem: 12k/cái

+ CLB Viet Stamp xin giới thiệu bộ FDC & MC Viet Stamp do họa sĩ VAN thiết kế với phong cách đặc trưng: hình minh họa trên FDC Viet Stamp được in nhiều màu, trong đó có 1 màu in nổi.

File Đính Kèm 188403

CLB Viet Stamp nhận trợ giúp bạn chơi tem như sau:
(Quý khách vui lòng ghi rõ Mã Số ấn phẩm khi đăng ký)

1. FDC Viet Stamp không thực gửi (Mã số: VS.1041.S): 17k/cái

2. Thực gửi FDC Viet Stamp (Mã số: VS.1041.TG): Gồm 1 phong bì với dịch vụ thư ghi số trong nước như sau:
- Thực gửi từ TP.HCM: 27k/cái

3. Thực gửi FDC Công ty Tem (Mã số: CT.1041.TG): Gồm 1 phong bì (FDC làm sẵn của Công ty Tem) với dịch vụ thư ghi số trong nước như sau:
- Thực gửi từ TP.HCM: 27k/cái

4. MC Viet Stamp không thực gửi (Mã số: VS.1041.MC): 12k/cái

5. MC Viet Stamp thực gửi (Mã số: VS.1041.MCTG): Gồm 1 phong bì với dịch vụ thư ghi số trong nước như sau:
- Thực gửi từ TP.HCM: 22k/cái

Hạn chót nhận đăng ký trợ giúp là:
24 giờ thứ tư ngày 25-9-2013.

=========================================

Ghi chú: Giá tiền cho mỗi bộ FDC Viet Stamp và MC thực gửi ra nước ngoài tùy thuộc vào nơi đến và có sử dụng dịch vụ thư ghi số hay không. Quý khách cần thực gửi ra nước ngoài xin đăng ký để VSC thông báo giá tiền chính xác.

Quý khách đăng ký trợ giúp lần đầu, vui lòng chuyển tiền trước cho Thủ quỹ VSC.

Quý khách cần trợ giúp mua tem, FDC hoặc làm thực gửi xin đăng ký ở bên dưới với những thông tin sau:

1) Họ tên:
2) Địa chỉ nhận thư:
3) Điện thoại:
4) Email:
5) Hình thức thanh toán:
6) Số tài khoản Vietcombank (nếu có):

Đinh Đức Tâm 04-09-2013 07:25

Khai trương nào (hình như lúc nào e khai trương cũng đông khách cả, chắc từ giờ phải có quà cho người mở màn nhé BCN :D)
Tem phát hành chung Việt-Pháp
A. Tem do Việt Nam phát hành:
2. Thực gửi FDC Viet Stamp (Mã số: VS.1040.TG): Gồm 1 phong bì với dịch vụ thư ghi số trong nước như sau:
- Thực gửi từ TP.Hà Nội: 43k/cái
3. Thực gửi FDC Công ty Tem (Mã số: CT.1040.TG): Gồm 1 phong bì (FDC làm sẵn của Công ty Tem) với dịch vụ thư ghi số trong nước như sau:
- Thực gửi từ TP.Hà Nội: 43k/cái
4. MC Viet Stamp không thực gửi (Mã số: VS.1040.MC): 41k/cái -----> cái này thực gửi luôn đi BCN ^^
B. Tem do Pháp phát hành: Ngoài đã trao đổi qua điện thoại, cho em đăng ký
1. Tem sống: 60k/bộ
4. Tờ kỷ niệm Pháp: 160k/cái
5. Bìa kỷ niệm Pháp: 250k/cái (không biết số 4 và số 5 khác nhau cái gì, nếu cơ bản giống nhau thì em chỉ lấy số 4, còn khác biệt nhiều thì lấy cả 2 :D)
6. Bản in khắc thép 1 màu: 70k/cái

Tem phát hành chung Việt-Sing
A. Tem do Việt Nam phát hành:

2. Thực gửi FDC Viet Stamp (Mã số: VS.1038.TG): Gồm 1 phong bì với dịch vụ thư ghi số trong nước như sau:
- Thực gửi từ TP.Hà Nội: 35k/cái
3. Thực gửi FDC Công ty Tem (Mã số: CT.1038.TG): Gồm 1 phong bì (FDC làm sẵn của Công ty Tem) với dịch vụ thư ghi số trong nước như sau:
- Thực gửi từ TP.Hà Nội: 35k/cái
4. MC Viet Stamp không thực gửi (Mã số: VS.1038.MC): 33k/bộ ----> cũng đề nghị thực gửi luôn nhé BCN :D
B. Tem do Singapore phát hành: Ngoài trao đổi qua điện thoại, e đặt thêm các cái này nhé ^^
1. Tem sống: 50k/bộ
2. Bloc tem sống: 55k/bloc
3. FDC Sing dán bộ tem: 65k/cái
4. FDC Sing dán bloc tem: 70k/cái
5. Bìa kỷ niệm Sing: 80k/cái

Kỷ niệm 100 năm sinh Trần Đại Nghĩa
2. Thực gửi FDC Viet Stamp (Mã số: VS.1039.TG): Gồm 1 phong bì với dịch vụ thư ghi số trong nước như sau:
- Thực gửi từ TP.HCM: 27k/cái
3. Thực gửi FDC Công ty Tem (Mã số: CT.1039.TG): Gồm 1 phong bì (FDC làm sẵn của Công ty Tem) với dịch vụ thư ghi số trong nước như sau:
- Thực gửi từ TP.HCM: 27k/cái
4. MC Viet Stamp không thực gửi (Mã số: VS.1039.MC): 12k/cái

Kỷ niệm 100 năm mất Rudolf Diesel
2. Thực gửi FDC Viet Stamp (Mã số: VS.1041.TG): Gồm 1 phong bì với dịch vụ thư ghi số trong nước như sau:
- Thực gửi từ TP.HCM: 27k/cái
3. Thực gửi FDC Công ty Tem (Mã số: CT.1041.TG): Gồm 1 phong bì (FDC làm sẵn của Công ty Tem) với dịch vụ thư ghi số trong nước như sau:
- Thực gửi từ TP.HCM: 27k/cái
4. MC Viet Stamp không thực gửi (Mã số: VS.1041.MC): 12k/cái
-----------------------------------------------------------------------------------
Tuyên bố...vỡ...nợ :D

manh thuong 04-09-2013 08:22

Tem phát hành chung Việt-Sing
2. Thực gửi FDC Viet Stamp (Mã số: VS.1038.TG): Gồm 1 phong bì với dịch vụ thư ghi số trong nước như sau:
- Thực gửi từ TP.Hà Nội: 35k/cái

4. MC Viet Stamp không thực gửi (Mã số: VS.1038.MC): 33k/bộ


tem do Sing phát hành
Tem sống: 50k/bộ
2. Bloc tem sống: 55k/bloc
3. FDC Sing dán bộ tem: 65k/cái
4. FDC Sing dán bloc tem: 70k/cái

Tem phát hành chung Việt-Pháp
2. Thực gửi FDC Viet Stamp (Mã số: VS.1040.TG): Gồm 1 phong bì với dịch vụ thư ghi số trong nước như sau:
- Thực gửi từ TP.Hà Nội: 43k/cái


4. MC Viet Stamp không thực gửi (Mã số: VS.1040.MC): 41k/cái


tem do phap phat hanh
1. Tem sống: 60k/bộ
2. FDC VS dán tem Pháp: 80k/cái
3. MC VS dán tem Pháp: 80k/bộ
6. Bản in khắc thép 1 màu: 70k/cái

Trần đại Nghĩa
2. Thực gửi FDC Viet Stamp (Mã số: VS.1039.TG): Gồm 1 phong bì với dịch vụ thư ghi số trong nước như sau:
- Thực gửi từ TP.HCM: 27k/cái

3. Thực gửi FDC Công ty Tem (Mã số: CT.1039.TG): Gồm 1 phong bì (FDC làm sẵn của Công ty Tem) với dịch vụ thư ghi số trong nước như sau:
- Thực gửi từ TP.HCM: 27k/cái

4. MC Viet Stamp không thực gửi (Mã số: VS.1039.MC): 12k/cái


Rudolf Diesel
2. Thực gửi FDC Viet Stamp (Mã số: VS.1041.TG): Gồm 1 phong bì với dịch vụ thư ghi số trong nước như sau:
- Thực gửi từ TP.HCM: 27k/cái

3. Thực gửi FDC Công ty Tem (Mã số: CT.1041.TG): Gồm 1 phong bì (FDC làm sẵn của Công ty Tem) với dịch vụ thư ghi số trong nước như sau:
- Thực gửi từ TP.HCM: 27k/cái

4. MC Viet Stamp không thực gửi (Mã số: VS.1041.MC): 12k/cái

haichapi 04-09-2013 08:29

Cho em đăng ký:
I. Tem phát hành chung Việt-Sing
A. Tem do Việt Nam phát hành:
1. FDC Viet Stamp không thực gửi (Mã số: VS.1038.S): 28k/cái
2. Thực gửi FDC Viet Stamp (Mã số: VS.1038.TG): Gồm 1 phong bì với dịch vụ thư ghi số trong nước như sau:
- Thực gửi từ TP.Hà Nội: 35k/cái
3. Thực gửi FDC Công ty Tem (Mã số: CT.1038.TG): Gồm 1 phong bì (FDC làm sẵn của Công ty Tem) với dịch vụ thư ghi số trong nước như sau:
- Thực gửi từ TP.Hà Nội: 35k/cái
4. MC Viet Stamp không thực gửi (Mã số: VS.1038.MC): 33k/bộ
5. FDC Viet Stamp dán tem 2 nước không thực gửi (Mã số: VS.1038.KN): 100k/cái

B. Tem do Singapore phát hành:
1. Tem sống: 50k/bộ
2. Bloc tem sống: 55k/bloc
3. FDC Sing dán bộ tem: 65k/cái
4. FDC Sing dán bloc tem: 70k/cái
5. Bìa kỷ niệm Sing: 80k/cái
6. Phong bì kỷ niệm Sing dán tem 2 nước: 85k/cái

II. Tem phát hành chung Việt-Pháp
A. Tem do Việt Nam phát hành:
1. FDC Viet Stamp không thực gửi (Mã số: VS.1040.S): 36k/cái
2. Thực gửi FDC Viet Stamp (Mã số: VS.1040.TG): Gồm 1 phong bì với dịch vụ thư ghi số trong nước như sau:
- Thực gửi từ TP.Hà Nội: 43k/cái
3. Thực gửi FDC Công ty Tem (Mã số: CT.1040.TG): Gồm 1 phong bì (FDC làm sẵn của Công ty Tem) với dịch vụ thư ghi số trong nước như sau:
- Thực gửi từ TP.Hà Nội: 43k/cái
4. MC Viet Stamp không thực gửi (Mã số: VS.1040.MC): 41k/cái
5. FDC Viet Stamp dán tem 2 nước không thực gửi (Mã số: VS.1040.KN): 100k/cái

III. Kỷ niệm 100 năm sinh Trần Đại Nghĩa
1. FDC Viet Stamp không thực gửi (Mã số: VS.1039.S): 17k/cái
2. Thực gửi FDC Viet Stamp (Mã số: VS.1039.TG): Gồm 1 phong bì với dịch vụ thư ghi số trong nước như sau:
- Thực gửi từ TP.HCM: 27k/cái
3. Thực gửi FDC Công ty Tem (Mã số: CT.1039.TG): Gồm 1 phong bì (FDC làm sẵn của Công ty Tem) với dịch vụ thư ghi số trong nước như sau:
-Thực gửi từ TP.HCM: 27k/cái
4. MC Viet Stamp không thực gửi (Mã số: VS.1039.MC): 12k/cái
5. MC Viet Stamp thực gửi (Mã số: VS.1039.MCTG): Gồm 1 phong bì với dịch vụ thư ghi số trong nước như sau:
- Thực gửi từ TP.HCM: 22k/cái
IV. Kỷ niệm 100 năm mất Rudolf Diesel
1. FDC Viet Stamp không thực gửi (Mã số: VS.1041.S): 17k/cái
2. Thực gửi FDC Viet Stamp (Mã số: VS.1041.TG): Gồm 1 phong bì với dịch vụ thư ghi số trong nước như sau:
- Thực gửi từ TP.HCM: 27k/cái
3. Thực gửi FDC Công ty Tem (Mã số: CT.1041.TG): Gồm 1 phong bì (FDC làm sẵn của Công ty Tem) với dịch vụ thư ghi số trong nước như sau:
- Thực gửi từ TP.HCM: 27k/cái
4. MC Viet Stamp không thực gửi (Mã số: VS.1041.MC): 12k/cái
5. MC Viet Stamp thực gửi (Mã số: VS.1041.MCTG): Gồm 1 phong bì với dịch vụ thư ghi số trong nước như sau:
- Thực gửi từ TP.HCM: 22k/cái


Cảm ơn Vietstamp rất nhiều

Mr Dat 04-09-2013 12:32

1.Kỷ niệm 150 năm sinh Alexandre Yersin (1863-1943)
Thực gửi FDC Viet Stamp (Mã số: VS.1040.TG)
Tem sống: 60k/bộ (của Pháp)
2.Kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt – Sin (1-8-1973 – 1-8-2013)
Thực gửi FDC Viet Stamp (Mã số: VS.1038.TG)
Bloc tem sống: 55k/bloc (của Sin)
3. Thực gửi FDC Viet Stamp (Mã số: VS.1041.TG): Gồm 1 phong bì với dịch vụ thư ghi số trong nước như sau:
- Thực gửi từ TP.HCM: 27k/cái
4. Thực gửi FDC Công ty Tem (Mã số: CT.1039.TG): Gồm 1 phong bì (FDC làm sẵn của Công ty Tem)
- Thực gửi từ TP.HCM: 27k/cái

Tạ Tấn Đạt
230 Trần Hưng Đạo, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi.
0905.124277
datta_iev@yahoo.com.vn
Em là em bấm nút chuyển khoản. 0271.0000.62054

Tổng chi phí thiệt hại là 247k hô hô...

candytran 04-09-2013 13:34

Tem phát hành chung Việt-Pháp
A. Tem do Việt Nam phát hành:
- Giá mặt tem: 2.000đ + 18.500đ = 20.500đ
2. Thực gửi FDC Viet Stamp (Mã số: VS.1040.TG): Gồm 1 phong bì với dịch vụ thư ghi số trong nước như sau:
- Thực gửi từ TP.Hà Nội: 43k/cái
B. Tem do Pháp phát hành:
1. Tem sống: 60k/bộ
Kỷ niệm 100 năm sinh Trần Đại Nghĩa
- Giá mặt tem: 2.000đ
2. Thực gửi FDC Viet Stamp (Mã số: VS.1039.TG): Gồm 1 phong bì với dịch vụ thư ghi số trong nước như sau:
- Thực gửi từ TP.HCM: 27k/cái
Kỷ niệm 100 năm mất Rudolf Diesel
- Giá mặt tem: 2.000đ
3. Thực gửi FDC Công ty Tem (Mã số: CT.1041.TG): Gồm 1 phong bì (FDC làm sẵn của Công ty Tem) với dịch vụ thư ghi số trong nước như sau:
- Thực gửi từ TP.HCM: 27k/cái
Nếu được phong bì thực gửi viết tay dùm em thay vì tên in sẵn.
Em cám ơn

Poetry 04-09-2013 13:45

Trích dẫn:

Nguyên văn bởi candytran (Post 194144)
Nếu được phong bì thực gửi viết tay dùm em thay vì tên in sẵn.

Mỗi lần phát hành tem VSC thực gửi cả trăm bì thư cho bạn tem nên không thể viết tay địa chỉ được. Em thông cảm nhé.

phchtrung 04-09-2013 13:53

Cho em đặt:
Tem phát hành chung Việt-Sing
A. Tem do Việt Nam phát hành:
2. Thực gửi FDC Viet Stamp (Mã số: VS.1038.TG): Gồm 1 phong bì với dịch vụ thư ghi số trong nước như sau: - Thực gửi từ TP.Hà Nội: 35k/cái.
3. Thực gửi FDC Công ty Tem (Mã số: CT.1038.TG): Gồm 1 phong bì (FDC làm sẵn của Công ty Tem) với dịch vụ thư ghi số trong nước như sau: - Thực gửi từ TP.Hà Nội: 35k/cái
A. Tem do Singapore phát hành:
1. Tem sống: 50k/bộ
2. Bloc tem sống: 55k/bloc
3. FDC Sing dán bộ tem: 65k/cái (cái này nếu có hỗ trợ thực gửi thì làm giúp em nha, nếu không thì cho em hủy đặt ở nội dung 3.)
4. FDC Sing dán bloc tem: 70k/cái (cái này nếu có hỗ trợ thực gửi thì làm giúp em nha, nếu không thì cho em hủy đặt ở nội dung 4.)
Tem phát hành chung Việt-Pháp
A. Tem do Việt Nam phát hành:
2. Thực gửi FDC Viet Stamp (Mã số: VS.1040.TG): Gồm 1 phong bì với dịch vụ thư ghi số trong nước như sau: - Thực gửi từ TP.Hà Nội: 43k/cái
3. Thực gửi FDC Công ty Tem (Mã số: CT.1040.TG): Gồm 1 phong bì (FDC làm sẵn của Công ty Tem) với dịch vụ thư ghi số trong nước như sau: - Thực gửi từ TP.Hà Nội: 43k/cái
B. Tem do Pháp phát hành:
1. Tem sống: 60k/bộ
2. FDC VS dán tem Pháp: 80k/cái (cái này nếu có hỗ trợ thực gửi thì làm giúp em nha, nếu không thì cho em hủy đặt ở nội dung 2.)
6. Bản in khắc thép 1 màu: 70k/cái
Kỷ niệm 100 năm sinh Trần Đại Nghĩa
2. Thực gửi FDC Viet Stamp (Mã số: VS.1039.TG): Gồm 1 phong bì với dịch vụ thư ghi số trong nước như sau: - Thực gửi từ TP.HCM: 27k/cái
3. Thực gửi FDC Công ty Tem (Mã số: CT.1039.TG): Gồm 1 phong bì (FDC làm sẵn của Công ty Tem) với dịch vụ thư ghi số trong nước như sau: - Thực gửi từ TP.HCM: 27k/cái
Kỷ niệm 100 năm mất Rudolf Diesel
2. Thực gửi FDC Viet Stamp (Mã số: VS.1041.TG): Gồm 1 phong bì với dịch vụ thư ghi số trong nước như sau: - Thực gửi từ TP.HCM: 27k/cái
3. Thực gửi FDC Công ty Tem (Mã số: CT.1041.TG): Gồm 1 phong bì (FDC làm sẵn của Công ty Tem) với dịch vụ thư ghi số trong nước như sau: - Thực gửi từ TP.HCM: 27k/cái
Thông tin như sau:
1) Họ tên: Phạm Chánh Trung
2) Địa chỉ nhận thư: 31/4 Trần Đình Xu, phường Cầu Kho, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
3) Điện thoại: 0908122654
4) Email: phchtrung@yahoo.com
5) Hình thức thanh toán: thanh toán trực tiếp

manh thuong 04-09-2013 14:53

cho mình hủy 2 cái này nhé.

Tem phát hành chung Việt-Pháp

tem do phap phat hanh

4. Tờ kỷ niệm Pháp: 160k/cái
5. Bìa kỷ niệm Pháp: 250k/cái


Cám ơn nhiều

Poetry 04-09-2013 14:56

Trích dẫn:

Nguyên văn bởi manh thuong (Post 194154)
cho mình hủy 2 cái này nhé.

Tem phát hành chung Việt-Pháp

tem do phap phat hanh

4. Tờ kỷ niệm Pháp: 160k/cái
5. Bìa kỷ niệm Pháp: 250k/cái


Cám ơn nhiều

MT hủy thì sửa luôn ở bài đặt hàng đầu tiên để giúp cho người tổng kết khỏi bị nhầm lẫn nhé. Cảm ơn MT.


Thời gian được tính theo giờ GMT +7. Bây giờ là 07:03.

©2007-2020 Diễn đàn Viet Stamp
Cơ quan chủ quản: Câu lạc bộ sưu tập tem Viet Stamp (VSC)
Giấy xác nhận cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến số 87/GXN-TTĐT
do Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 31-08-2011
Chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Anh Thi - Chủ nhiệm VSC
Bản quyền thuộc VSC. Địa chỉ: 2/47 Phan Thúc Duyện, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Điện thoại: (08) 38111467 – Website: vietstamp.net.vn – Email: vietstamp.net@gmail.com – Hotline: 0918 636 791
Vui lòng ghi rõ nguồn “Viet Stamp” khi phát hành lại thông tin từ diễn đàn này.
--------------------
Mã nguồn: vBulletin v3.8.3 & Copyright © 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Diễn đàn Viet Stamp có giấy phép sử dụng từ Jelsoft Enterprises Ltd.